ارتباط با ما

alamat-taajob

قبل از ارسال درخواست پشتیبانی به نکات زیر به دقت کنید …

در غیر این صورت به پیام شما جوابی داده نمی شود

  • حتما نام کاربری ، پسورد و آدرس سرور را ارسال کنید (در غیراین صورت پیام شما بی جواب می ماند)
  •  حتما مشکل خود را بدون حاشیه و بهطور کامل شرح دهید (درصورت داشتن ارور ،شماره ارور یا متن ارور ارسال شود)
  • در غیراین صورت پیام شما بی جواب می ماند

    توجه: جواب در خواست به ایمیل شما فرستاده می شود.

    یک پیام بگذارید

    -->